Học bổng từ học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS)

Học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS) có chương trình hỗ trợ 10% học phí cho các bậc học cử nhân và thạc sĩ, 10% tiền ký túc xá trong năm đầu tiên dành cho sinh viên Việt Nam.

Chương trình khuyến học dành cho sinh viên quốc tế như: Học bổng MDIS khuyến học trị giá 25.500.000 đồng cho sinh viên đăng ký học thạc sĩ và học bổng khuyến học trị giá 17.000.000 đồng dành cho sinh viên đăng ký học cử nhân. Nộp hồ sơ đến MDIS trước ngày 30/6 và bắt đầu khóa học tại MDIS trước ngày 31/12.
Học bổng từ học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS)
Ngoài ra, Học viện MDIS hỗ trợ sinh viên còn dành: 6 học bổng trị giá 170 triệu đồng một suất cho các khóa học thạc sĩ, 6 học bổng trị giá 170 triệu đồng một suất cho các khóa học cử nhân và 10 học bổng trị giá 51 triệu đồng một suất cho các khóa học cao đẳng và cao đẳng nâng cao.

 

Học viện MDIS hỗ trợ sinh viên yêu cầu nộp đơn: Đối với học bổng thạc sĩ (Tốt nghiệp đại học, có điểm trung bình lớn hơn 7,5), học bổng cử nhân (Tốt nghiệp PTTH, điểm trung bình lớp 12 lớn hơn 8), học bổng khóa cao đẳng và cao đẳng nâng cao (điểm trung bình môn của năm gần nhất lớn hơn 8). Hạn chót nộp hồ sơ đến ngày 31/8.

Goldenway Global Education – Connecting Vietnam Joining to the World!