bài học hay của lý quang diệu

Những bài học của Lý Quang Diệu để lại

Những bài học của Lý Quang Diệu để lại

Những bài học của Lý Quang Diệu để lại

Luôn trau dồi học vấn, kiên định với lựa chọn của mình, cứng rắn trong công việc nhưng tình cảm trong đời sống là những bài học rút ra từ cuộc đời thủ tướng Singapore đầu tiên Lý Quang Diệu. Được tạp chí Time của Mỹ miêu tả là “người đàn ông trí tuệ kiệt xuất, ...