đất nước singapore ngày nay

Xem lại quá trình phát triển của Singapore

Xem lại quá trình phát triển của Singapore

Xem lại quá trình phát triển của Singapore

“Hồi là cậu bé vùng quê, tôi không nghĩ có thể trở thành giáo sư ở trường đại học hàng đầu thế giới”, ông Freddy Boey nhớ về thời kỳ chuyển mình thần kỳ của Singapore sau độc lập. Theo giáo sư Boey, Singapore 50 năm trước đây không có nhiều đất, nước sinh hoạt ít ...