giới thiệu James Cook Singapore

James Cook–Singapore : Nơi du học mong đợi

James Cook–Singapore : Nơi du học mong đợi

James Cook–Singapore : Nơi du học mong đợi

1.  Chất lượng giảng dạy hàng đầu Singapore Là một trong những trường đại học nổi tiếng hàng đầu Singapore cũng với danh tiếng của trường đại học có chất lượng hàng đầu thế giới tại Úc trường đại học James Cook Singapore hiện đang sở hữu những giải thưởng dah giá: 2009, JCU Singapore được biết ...