giới thiệu mdis

Học bổng từ học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS)

Học bổng từ học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS)

Học bổng từ học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS)

Học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS) có chương trình hỗ trợ 10% học phí cho các bậc học cử nhân và thạc sĩ, 10% tiền ký túc xá trong năm đầu tiên dành cho sinh viên Việt Nam. Chương trình khuyến học dành cho sinh viên quốc tế như: Học bổng MDIS khuyến học ...