học bổng khuyến học ở singapore

Học viện MIS Singapore cấp học bổng khuyến học

Học viện MIS Singapore cấp học bổng khuyến học

Học viện MIS Singapore cấp học bổng khuyến học

Du học Singapore - Học bổng khuyến học từ học viện MIS Singapore, bên cạnh quà tặng MIS tặng Netbook và Ipad khi đăng ký. Nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học của các bạn sinh viên Việt Nam, học viện MIS có chương trình học bổng khuyến học: Tặng 1,500 S$ khi đăng ký khóa ...