học phí trường đại học singapore

Chi phí khi du học ở Singapore

Chi phí khi du học ở Singapore

Chi phí khi du học ở Singapore

Chi phí học tập và sinh hoạt Học Phí Chương trình giáo dục cơ bản Đối với các trường của nhà nước hoặc do nhà nước tài trợ thì học phí hàng tháng sẽ như sau: • 80 đô la Singapore cho các học sinh lớp tiểu học • 130 đô la Singapore cho các học sinh lớp trung học ...