học viện mis cấp học bổng

Học bổng giá trị từ học viện MIS

Học bổng giá trị từ học viện MIS

Học bổng giá trị từ học viện MIS

Học bổng 1.500 SGD dành cho các em khi đăng ký học tiếng Anh, cao đẳng, cử nhân; Học bổng 1.000 SGD khi đăng ký học tiếng Anh và thạc sĩ; Học bổng 500 SGD khi đăng ký học tiếng Anh và chương trình sau đại học. Học viện MIS được thành lập từ năm 1973, ...

Học viện MIS Singapore cấp học bổng khuyến học

Học viện MIS Singapore cấp học bổng khuyến học

Học viện MIS Singapore cấp học bổng khuyến học

Du học Singapore - Học bổng khuyến học từ học viện MIS Singapore, bên cạnh quà tặng MIS tặng Netbook và Ipad khi đăng ký. Nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học của các bạn sinh viên Việt Nam, học viện MIS có chương trình học bổng khuyến học: Tặng 1,500 S$ khi đăng ký khóa ...