học viện School of Hospitality and Resort Management

Thông tin học viện School of Hospitality and Resort Management

Thông tin học viện School of Hospitality and Resort Management

Thông tin học viện School of Hospitality and Resort Management

SHRM (School of Hospitality and Resort Management) là trường hàng đầu của Singapore về lĩnh vực quản lí du lịch khách sạn, giảng dạy chương trình tại Singapore của các học viện, trường đại học danh tiếng trên thế giới như:… - Anh: ĐH Sunderland, ĐH Portsmouth, ĐH Northumbria, ĐH Wolverhampton, và ĐH Northumbria. - Úc: ĐH ...