luật sinh con tại singapore

Singapore quan tâm đến việc sinh con

Singapore quan tâm đến việc sinh con

Singapore quan tâm đến việc sinh con

Ngày Valentine đang đến gần, nhiều người đang cố tạo ra không khí lãng mạn cho tình yêu. Tuy nhiên, ở Singapore, sự lãng mạn là một vấn đề quan trọng với sự tồn tại quốc gia. Thủ tướng Goh Chok Tong từng tuyên bố cách đây 4 năm: "Chúng ta cần có thêm trẻ ...