ngành nên du học

Những ngành học hot tại Singapore

Những ngành học hot tại Singapore

Những ngành học hot tại Singapore

1. Ngành kinh doanh – ngành hot bậc nhất tại Singapore Ngành quản trị kinh doanh vẫn luôn là lựa chọn bậc nhất của sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng. Theo học ngành này tại Singapore, bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức nền tảng thuộc lĩnh ...