người giàu singapore

Vô tình làm đại gia bất động sản Singapore

Vô tình làm đại gia bất động sản Singapore

Vô tình làm đại gia bất động sản Singapore

Steve Melhuish gần như chẳng biết gì về thị trường bất động sản Singapore khi căn hộ anh đang thuê được rao bán năm 2006. Nhưng giờ đây, anh đã thống trị cả ngành này. Hai vợ chồng Melhuish chuyển từ Anh đến đây từ 18 tháng trước đó, và họ đã rất ngạc nhiên khi ...