nhạy bén trong làm giàu

Giới trẻ Singapore rất nhạy bén trong làm giàu

Giới trẻ Singapore rất nhạy bén trong làm giàu

Giới trẻ Singapore rất nhạy bén trong làm giàu

Một doanh nghiệp đã thu về 4 triệu USD mỗi tháng thông qua hoạt động đấu giá để giành việc giữa các thành viên. Trong khi bạn trẻ có thể kiếm được một việc làm thêm kỳ lạ như… gọt bút chì. Ý tưởng lạ Ở Singapore, ngày càng có nhiều người đăng thông tin thuê người ...