sự phát triển của singapore

Lý quang diệu giúp Singapore thay đổi

Lý quang diệu giúp Singapore thay đổi

Lý quang diệu giúp Singapore thay đổi

Từ một nước thuộc thế giới thứ ba, Singapore vươn mình thành một quốc gia hàng đầu thế giới về mọi phương diện dưới sự dẫn dắt của vị lãnh đạo họ Lý. Khi các nhà lịch sử ghi chép lại sự trỗi dậy của những con rồng châu Á, họ thường tập trung hơn vào ...