tầm nhìn xa lý quang diệu

Lý Quang Diệu với một tầm nhìn vĩ đại

Lý Quang Diệu với một tầm nhìn vĩ đại

Lý Quang Diệu với một tầm nhìn vĩ đại

23/3 là ngày kỷ niệm một năm ngày ông Lý Quang Diệu từ trần. Tư duy và tầm tư tưởng của vị thủ tướng sáng lập Singapore vẫn là điều mà nhiều nước châu Á hướng tới và học tập. Cuộc chia sẻ của ông Lý với Fareed Zakaria, nhà báo nổi tiếng của Time Magazine ...