thông tin auston

Auston cấp học bổng

Auston cấp học bổng

Auston cấp học bổng

Thành lập vào năm 1996, Auston đã được trao chứng chỉ chất lượng SQC của bộ Giáo dục Singapore và chứng nhận CaseTrust do Hiệp hội Người tiêu dùng bình chọn. Trường có liên kết với ĐH Conventry, Anh cung cấp chương trình chuyển tiếp từ Singapore sang Anh. Các chuyên ngành đào tạo gồm: Quản ...