thông tin trường Kaplan Singapore

Trường Kaplan Singapore

Trường Kaplan Singapore

Trường Kaplan Singapore

I. Giới thiệu tổng quan về du học Singapore tại trường Kaplan Singapore: Du học Singapore tại trường Kaplan trực thuộc tập đoàn giáo dục Kaplan Inc của Hoa Kỳ, nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới. Với 500 khu học xá ở 30 quốc gia toàn cầu, tập đoàn Kaplan đáp ứng ...