thông tin trường MMI

Trường MMI, Singapore

Trường MMI, Singapore

Trường MMI, Singapore

I. Giới thiệu về Du học Singapore tại trường MMI : Trường MMI hay được biết đến là trường Cao đẳng sư phạm Mầm non Montessori. “MMI được thành lập với mục đích duy trì truyền thống Montessori, cung cấp những khóa học toàn diện trong phương pháp giảng dạy Montessori. Các khóa học sẽ cung ...