thông tin trường Nanyang

Trường Nanyang, Singapore

Trường Nanyang, Singapore

Trường Nanyang, Singapore

I. Giới thiệu chung Du học Singapore tại trường Nanyang – Nanyang với tên gọi đầy đủ là Nanyang Institute of Management hay được biết đến là Học viện quản lý Nanyang. Chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức và năng lực của sinh viên. Tập trung ...