thủ tục học tập ở đại học jcu

Các bước để nhập học ở đại học JCU Singapore

Các bước để nhập học ở đại học JCU Singapore

Các bước để nhập học ở đại học JCU Singapore

Bước 1: Điền Mẫu đơn xin học của trường Đại học JCU Singapore Bước 2: Gửi đơn xin học tới Bộ phận Tuyển sinh của trường cùng với các giấy tờ sau đây: a) Phí nộp đơn 250 SGD (Không hoàn lại và không chuyển nhượng) (Thông thường sinh viên của ASCI sẽ được miễn) b) Bản sao ...