thực tập ở singapore

Yêu cầu để thực tập ở Singapore

Yêu cầu để thực tập ở Singapore

Yêu cầu để thực tập ở Singapore

Chương trình thực tập tại đất nước Singapore hiện đang có 2 cách phổ biến nhất là Training on Job dành cho sinh viên năm cuối, sang Singapore làm việc từ 6 tháng đến 1 năm với dạng thị thực Training Employment Pass; ngoài ra có dạng Employment Pass (EP) với mức lương cao hơn ...