tiểu sử lý quang diệu

Lý Quang Diệu với một tầm nhìn vĩ đại

Lý Quang Diệu với một tầm nhìn vĩ đại

Lý Quang Diệu với một tầm nhìn vĩ đại

23/3 là ngày kỷ niệm một năm ngày ông Lý Quang Diệu từ trần. Tư duy và tầm tư tưởng của vị thủ tướng sáng lập Singapore vẫn là điều mà nhiều nước châu Á hướng tới và học tập. Cuộc chia sẻ của ông Lý với Fareed Zakaria, nhà báo nổi tiếng của Time Magazine ...

Những bài học của Lý Quang Diệu để lại

Những bài học của Lý Quang Diệu để lại

Những bài học của Lý Quang Diệu để lại

Luôn trau dồi học vấn, kiên định với lựa chọn của mình, cứng rắn trong công việc nhưng tình cảm trong đời sống là những bài học rút ra từ cuộc đời thủ tướng Singapore đầu tiên Lý Quang Diệu. Được tạp chí Time của Mỹ miêu tả là “người đàn ông trí tuệ kiệt xuất, ...