tìm hiểu con người singapore

Tìm hiểu đất nước con người của đảo quốc Singapore

Tìm hiểu đất nước con người của đảo quốc Singapore

Tìm hiểu đất nước con người của đảo quốc Singapore

Singapore được thế giới biết đến trước tiên là một “Pu-luo-chung” (hòn đảo nằm ở vị trí cuối cùng của bán đảo) qua những câu chuyện kể của người Trung Hoa vào thế kỷ thứ 3. Vào thế kỷ thứ 14, Singapore trở thành một phần của lãnh thổ của đế chế Vua Vijayan hùng ...