tìm hiểu nền giáo dục sigapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục tại Singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục tại Singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục tại Singapore

1. Mẫu giáo Giáo dục mẫu giáo được cung cấp bởi các trung tâm nhà trẻ hoặc các trung tâm chăm sóc trẻ em bao gồm các chương trình 3 năm cho trẻ em tuổi từ 3 đến 6 tuổi. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép, các nhà trẻ tại Singapore được hoạt ...