tin giáo dục của singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục tại Singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục tại Singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục tại Singapore

1. Mẫu giáo Giáo dục mẫu giáo được cung cấp bởi các trung tâm nhà trẻ hoặc các trung tâm chăm sóc trẻ em bao gồm các chương trình 3 năm cho trẻ em tuổi từ 3 đến 6 tuổi. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép, các nhà trẻ tại Singapore được hoạt ...

Hệ thống trường công Singapore

Hệ thống trường công Singapore

Hệ thống trường công Singapore

Điểm mạnh của Hệ thống giáo dục công Singapore là chính sách giảng dạy song song hai ngôn ngữ (tiếng Anh với tiếng Hoa hoặc tiếng Malay hoặc tiếng Tamil) và một chương trình học bao gồm nhiều môn học do đó học sinh có thể lựa chọn một cách phù hợp hơn với khả ...

Thông tin học viện School of Hospitality and Resort Management

Thông tin học viện School of Hospitality and Resort Management

Thông tin học viện School of Hospitality and Resort Management

SHRM (School of Hospitality and Resort Management) là trường hàng đầu của Singapore về lĩnh vực quản lí du lịch khách sạn, giảng dạy chương trình tại Singapore của các học viện, trường đại học danh tiếng trên thế giới như:… - Anh: ĐH Sunderland, ĐH Portsmouth, ĐH Northumbria, ĐH Wolverhampton, và ĐH Northumbria. - Úc: ĐH ...

Trường Quốc tế Singapore (ISS)

Trường Quốc tế Singapore (ISS)

Trường Quốc tế Singapore (ISS)

Trường Quốc tế Singapore (ISS) thành lập năm 1981, trực thuộc tập đoàn giáo dục ISS, là một trường trung học quốc tế độc lập nằm ở trung tâm Singapore, tiếp nhận học sinh từ bậc mẫu giáo đến lớp 12. ISS như một “Liên hợp quốc thu nhỏ” với hơn 700 sinh viên đến ...

Nét ấn tượng của giáo dục Singapore

Nét ấn tượng của giáo dục Singapore

Nét ấn tượng của giáo dục Singapore

Singapore thời kỳ đầu phát triển cũng đưa người du học rất nhiều, bây giờ chính là lúc họ xuất khẩu giáo dục như một hoạt động kinh tế thực sự. Bài học dễ rút ra cho giáo dục Việt Nam là: Nhà nước chỉ đầu tư vào rất ít trường công lập để có ...

Tìm hiểu hệ thống giáo dục của Singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục của Singapore

Tìm hiểu hệ thống giáo dục của Singapore

Giáo dục tiểu học: Bao gồm 2 giai đoạn, Giai đoạn Cơ bản (foundation stage): Từ lớp 1 đến lớp 4, và Giai đoạn Định hướng (orientation stage) bao gồm lớp 5 và lớp 6. Vào cuối năm lớp 6, học sinh tham dự kỳ thi Tốt nghiệp Tiểu học PSLE (Primary School Leaving Examination). Trung học: Dựa ...