ưu điểm của trường Marketing Singapore

Học viện Marketing Singapore (MIS)

I. Giới thiệu về chương trình Du học Singapore tại trường MIS: Học viện Marketing Singapore (MIS), được thành lập từ năm 1973 là tổ chức phi lợi nhuận về chuyên ngành marketing tại Singapore. Trường MIS là tổ chức Quốc gia của Singapore về Sales và Marketing. Hệ thống bằng cấp của MIS công nhận rộng ...