ưu điểm đại học công lập singapore

Những nét nổi bậc của đại học công lập ở Singapore

Những nét nổi bậc của đại học công lập ở Singapore

Những nét nổi bậc của đại học công lập ở Singapore

Hệ thống giáo dục đại học Singaore được chia làm 2 khối, khối đại học quốc gia và khối đại học tư thục. Khối đại học tư thục gồm những trường tư trong nước và cả những trường công nước ngoài có cơ sở tại Singapore. Khối đại học quốc gia bao gồm 4 trường ...